Lenka Libjaková

Lenka Libjaková sa narodila v Žiari nad Hronom. Študovala na VŠMU odbor herectvo. Momentálne pôsobí na profesionálnej nezávislej divadelnej scéne v divadle Stoka, Uhol_92 či DPM. Jej hlas môžete poznať aj z dabingu alebo z rozhlasových hier.

Katarína Kucbelová
9,99 eur