Traja kamoši a fakticky fantastický bunker
Traja kamoši a fakticky fantastický poklad
Traja kamoši a fakticky fantastický výlet
Traja kamoši a fantastický zázrak. Fakticky
Traja kamoši a fantastická KOLEKCIA
Kolekcia
MP3 na stiahnutie
40,00 €
CD poštou
40,00 €

Viac o tejto kolekcii

Vypočujte si postupne všetky štyri príbehy o Jurajovi, ktorý si najskôr nájde v lese fantastický bunker a troch zvieracích kamošov, v druhej knihe zistí, čo všetko môže byť poklad a jeden zakopaný aj nájde, v tretej knihe zažije fakticky fantastické letné prázdniny a napínavý výlet, pri ktorom sa dokonca stratí v lese a nakoniec zažijete spolu s ním fantastický zázrak vo štvrtej knihe, v ktorej Juraj oslávi trináste narodeniny veľmi originálnym spôsobom.