Lenka Libjaková

Lenka Libjaková sa narodila v Žiari nad Hronom. Študovala na VŠMU odbor herectvo. Momentálne pôsobí na profesionálnej nezávislej divadelnej scéne v divadle Stoka, Uhol_92 či DPM. Jej hlas môžete poznať aj z dabingu alebo z rozhlasových hier.

Mária Lazárová
Čoskoro v predaji
MP3
Alžbeta Vrzgula
9,66 eur
MP3 CD
Ľubomír Feldek
14,95 eur
MP3 CD
Katarína Kucbelová
9,99 eur